Alversjö, Eksjö, SE

Markprojektet Alversjö är ett experiment med decentraliserad och gemenskapsdriven markförvaltning. Vi utvecklar en prototyp av en plats där konst, mänskliga kontakter och idéer blomstrar i harmoni med modern regenerativ markanvändning.

Om du vill lära känna de människor som medskapar detta projekt kom till en av våra arbetshelger, som äger rum varje månad.

Om du vill bli medlem i vår förening går du till vår sida på OpenCollective.

Om du vill hålla dig uppdaterad kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

The land project Alversjö is an experiment in decentralized and community-driven land stewardship. We are prototyping a space where art, human connection and ideas flourish in harmony with modern regenerative land use approaches.

If you want to get to know the people who are co-creating this project come to one of our work weekends, which are every month.

If you want to become a member of our association go to our page on OpenCollective.

To stay updated sign up for our newsletter.